Rreth Nesh

IZI DENT depo
view
Historiku

“IZI DENT” SH.P.K. është themeluar më qershor 2010 në Gjilan, nga pronarët Zijavere Esati dhe Izeir Esati.
Që nga themelimi, IZI DENT është përqendruar në importimin e produkteve dentare me cilësi të lartë nga vendet e Bashkimit Evropian. IZI DENT ka dëshmuar përkushtimin dhe profesionalizëm ndaj klientëve të vet duke u përkushtuar në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve kualitative dhe në kohë.

view
Misioni

IZI DENT në të ardhmen planifikon që të ju ofroj klientëve të saj produkte dhe shërbime të avancuara, gjithashtu ne si kompani të ju ofrojmë seminare dhe simpoziume për përpunimin dhe punën me produktet tona. Sidoqoftë, qëllimi afatgjatë i kompanisë IZI DENT nuk është vetëm që të shes produkte, por gjithashtu të ju ndihmoj klientëve të saj që të rrisin kualitetin e punës së tyre dhe që të i bëjnë të kënaqur pacientët e tyre.

sky-triangel yellow-triangel