Shërbimet

IZI DENT depo
news-pics

IZI Dent ka zgjedhur te qendroje prane nevojave te klienteve te saj, nepermjet sherbimeve te ndryshme si:

  • Transport dhe montim te aparaturave dentare.
  • Sherbim teknik profesional brenda dhe jashte periudhes se garancise se pajisjeve.
  • Riparim te pjeseve te demtuara nga tekniket e autorizuar te IZI Dent, apo prane fabrikave te specializuara ne rastet e kerkuara.
  • Pjese kembimi origjinale.
  • Konsulta teknike te profesionalizuara nga teknike te autorizuar.